FAL-konferanse 2024

FAL-konferanse 2024

Hold av datoene 8. og 9. november 2024: Gled dere til ny konferanse på Thon Hotel Opera i Oslo!

En autoimmun sykdom kommer sjeldent alene

En autoimmun sykdom kommer sjeldent alene

Autoimmune sykdommer er en stor gruppe med mange forskjellige tilstander. En læresetning har vært at en autoimmun sykdom sjeldent kommer alene. Det betyr ikke at man alltid får flere autoimmune sykdommer når man har en.

Forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd

Forskningsprosjektet «EUROSHIP» ønsker å utforske hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.  

Rettigheter for barn, unge og foreldre

Rettigheter for barn, unge og foreldre Rettigheter som ung Inntak til høyere utdanning Utgangspunktet er at alle som søker opptak til høyere utdanning må oppfylle de opptakskravene som gjelder for den aktuelle utdanningen. Det betyr minimum fullført og bestått videregående skole med generell studiekompetanse. Så finnes det noen unntak. Er […]

Korona-spørsmål

Koronaviruset – Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset). Råd til risikogrupper Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege. Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes […]

Dekning av tannlegeutgifter

Dekning av tannlegeutgifter Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling for visse diagnoser og tilstander. Det er en egen liste for sjeldne medisinske tilstander som gir rett til dekning av tannlegeutgifter. Autoimmun leversykdom står ikke på denne listen. I tillegg til gruppen med sjeldne medisinske tilstander er det 14 andre stønadsgrunnlag i […]

Legemidler på resept

Mange legemidler er kun tilgjengelig på resept. De reseptpliktige legemidlene gis på blå eller hvit resept. For legemidler på blå resept dekker staten hele eller deler av kostnaden. Hvilke legemidler er tilgjengelig i Norge? Hovedregelen er at legemidlet må være markedsført i Norge for at det skal kunne skrives ut […]

H-resept har skapt problemer for pasienter

Det viser seg at en rekke pasienter har betalt medisiner fra egen lomme ved overgang fra blå resept til H-resept. For en tid tilbake bestemte regjeringen at det enkelt helseforetak i større grad skulle stå for medisin utgiftene til en rekke pasientgrupper. Dette kalles overgang fra blå resept til H-resept. […]