Dagsarkiv: 8. mars 2021

1 innlegg

Legemidler på resept

Mange legemidler er kun tilgjengelig på resept. De reseptpliktige legemidlene gis på blå eller hvit resept. For legemidler på blå resept dekker staten hele eller deler av kostnaden. Hvilke legemidler er tilgjengelig i Norge? Hovedregelen er at legemidlet må være markedsført i Norge for at det skal kunne skrives ut […]