Primær biliær cholangitt – PBC

PBC

Primær biliær cholangitt – PBC

PBC Guidelines – Å leve med diagnosen

The European Association for the Study of the Liver (EASL) er en stor europeisk sammenslutning med internasjonal påvirkning, dedikert til studier av lever- og leversykdom. EASL fremmer forskningssamarbeid for å hjelpe pasienter over hele verden.

Vi har laget denne veiledningen for å hjelpe pasienter diagnostisert med primær biliær cholangitt (PBC) å forstå EASLs kliniske retningslinjer for denne tilstanden, og for å vise betydningen av en strukturert, livslang og personlig tilnærming til deres omsorg.

Vi forstår at pasienter får helseinformasjon fra mange forskjellige kilder, noe som kan være forvirrende. Ved å lage denne veiledningen har vi lagt til sammenheng, beskrivelse og tolkning av EASLs kliniske retningslinjer og presenterer dem i et pasientperspektiv.
Du kan også merke en forskjell i måten EASL-retningslinjene er implementert i ditt land. Dette skyldes at retningslinjene er utformet for å tilpasses de lokale helsetjenester.

Denne veiledningen er utelukkende utarbeidet for å fokusere på de ulike aspektene ved PBC.