AIH

7 innlegg

AIH: autoimmun hepatitt

f) AIH – Kristine Wiencke

Autoimmun hepatitt – AIH – Kristine Wiencke Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) Rikshospitalet, Grønt auditorium, underetasje B1, kl 13:30 – 14:15