Diagnoser

Diagnoser

Denne foreningen er for pasienter og pårørende med autoimmune leversykdommer. Det finnes tre hoveddiagnoser:

Autoimmun hepatitt angriper primært levercellene mens primær biliær cirrhose og primær skleroserende cholangitt primært påvirker gallegangene.

65-75 % av pasientene med diagnosen autoimmun hepatitt er kvinner.
90 % av pasientene med diagnosen primær biliær cholangitt er kvinner.
65 % av pasientene med diagnosen primær skleroserende cholangitt er menn.

En norsk undersøkelse fra 1995 som undersøkte hvor mange som hadde sykdommen (prevalens) kom fram til følgende tall

  • autoimmun hepatitt 16,9 per 100 000 (noe over 850 personer i Norge)
  • primær biliær cholangitt 14,6 per 100 000 (ca 750 personer i Norge)
  • primær skleroserende cholangitt 8,5 per 100 000 (litt under 450 personer i Norge)

Disse tallene er litt gamle, og antall personer med slike autoimmune leversykdommer er nok høyere i dag.

Enkelte pasienter har oppfylle diagnosekriterier for fler enn en diagnose (overlapp). Ca 10 % av pasientene med primær biliær cholangitt eller primær skleroserende cholangitt kan slik overlapp med autoimmun hepatitt (AIH/PBC og AIH/PSC).

Pasienter med autoimmune leversykdommer har også noe høyere risiko for andre autoimmune sykdommer.

Kilde

Legeforeningen: Foredrag om autoimmune leversykdommer av Kirsten Muri Boberg