Styret

 

Styret 2022

Espen Bunæs (leder) • Line Hole (nestleder) • Jorunn Storhaug Andersen • Carl Michael Berg • Vigdis Birkeland • Øyvind Hagen-Formo • Adelheid Holdbrekken • Morten Hole • Åse Kjellmo • Aud Løland • Ann Kristin S. Nilsen • Eva Vivoll

Ønsker du å ta kontakt med oss:

Espen Bunæs (leder) e-post: leder@fal.link Tlf: 95 94 95 61

eller Øyvind Hagen-Formo e-post:medlemsansvarlig@fal.link

Espen Bunæs

Espen Bunæs
styreleder

Line Hole

Line Hole
Nestleder

Åse Kjellmo

Åse Kjellmo
Styremedlem

Vigdis Birkeland

Vigdis Birkeland
styremedlem

Carl Michael Berg

Carl Michael Berg
styremedlem

Ann Kristin S Nilsen

Ann Kristin S. Nilsen
styremedlem

Aud Løland
styremedlem

Morten Hole
styremedlem

Øyvind Hagen-Formo
styremedlem

Jorunn Storhaug Andersen
styremedlem

Adelheid Holdbrekken
styremedlem

Eva Vivoll
styremedlem

Styret 2019

FAL-styret i 2019

Fra venstre: Vigdis Birkeland, Line Hole, Åse Kjellmo, Jorunn Storhaug Andersen, Espen Bunæs, Ann Kristin S. Nilsen, Eva Vivoll og Sven Brun.

Carl Michael Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Aud Løland ble valgt inn i styret i 2020.

FAL-styret 2018

FAL-styret 2018.

Fra venstre: Espen Bunæs, Vigdis Birkeland, Åse Kjellmo, Line Hole, Eva Vivoll, Sven Brun og Ingeborg Andrea Dale (gått ut av styret i 2019).

Jorunn Storhaug Andersen og Carl Michael Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Følgende personer har blitt med i styret siden bildet ble tatt: Ann Kristin S. Nilsen kom med i styret 2019 og Aud Løland ble valgt inn i 2020.

Hvis du ønsker å gi informasjon til hele styret, kan dette gjøres til styret@fal.link.
Redaksjonen for nettstedet kan nås ved å sende e-post til redaksjonen@autoimmunlever.no.