Styret

Styret

Nåværende styre i FAL ble valgt på generalforsamlingen 11.03.2022.

Leder: Espen Bunæs – leder@fal.link, telefon 959 49 561

Nestleder, kasserer, medlemsansvarlig, konferanseansvarlig: Line Hole – medlemsansvarlig@fal.link

Styremedlemmer: Adelheid Holdbrekken, Ann Kristin S. Nilsen, Aud Løland, Carl Michael Berg, Eva Vivoll, Jorunn Storhaug Andersen, Morten Hole, Sven Brun, Vigdis Birkeland, Øyvind Hagen-Formo  og Åse Kjellmo.

Styret 2019

FAL-styret i 2019

Fra venstre: Vigdis Birkeland, Line Hole, Åse Kjellmo, Jorunn Storhaug Andersen, Espen Bunæs, Ann Kristin S. Nilsen, Eva Vivoll og Sven Brun.

Carl Michael Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Aud Løland ble valgt inn i styret i 2020.

FAL-styret 2018

FAL-styret 2018.

Fra venstre: Espen Bunæs, Vigdis Birkeland, Åse Kjellmo, Line Hole, Eva Vivoll, Sven Brun og Ingeborg Andrea Dale (gått ut av styret i 2019).

Jorunn Storhaug Andersen og Carl Michael Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Følgende personer har blitt med i styret siden bildet ble tatt: Ann Kristin S. Nilsen kom med i styret 2019 og Aud Løland ble valgt inn i 2020.

Hvis du ønsker å gi informasjon til hele styret, kan dette gjøres til styret@fal.link.
Redaksjonen for nettstedet kan nås ved å sende e-post til redaksjonen@autoimmunlever.no.

Espen Bunæs

Espen Bunæs
styreleder og designarbeid

Line Hole

Line Hole
nestleder, kasserer, medlemsansvarlig og konferanseansvarlig

Åse Kjellmo

Åse Kjellmo
kontakt mot fagmiljø og utlandet

Jorunn Storhaug Andersen

Jorunn Storhaug Andersen
AIH

Sven Brun

Sven Brun
ansvarlig nettside

Eva Vivoll

Eva Vivoll
medredaktør

Vigdis Birkeland

Vigdis Birkeland
styremedlem

Carl Michael Berg

Carl Michael Berg
styremedlem

Ann Kristin S Nilsen

Ann Kristin S. Nilsen
styremedlem

Aud Løland

Aud Løland
styremedlem