Konferanse 2018

Konferanse 2018

Konferanse 14. september 2018
Forening for autoimmune leversykdommer (FAL)
Rikshospitalet, Store auditorium, B2.1003, kl. 09:00 – 17:00.

En stor takk til våre foredragsholdere

Velkommen

Line og Espen (FAL)

https://autoimmunlever.no/ – Forening for autoimmune leversykdommer

Info om rettigheter

Juridisk rådgiver Atle Larsen

Medisiner: Virkning og bivirkninger

Spesialist i fordøyelsessykdommer – Forsker Johannes Espolin Roksund Hov

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet – NoPSC

Fatigue

Espen Bunæs

Leder i Forening for autoimmune leversykdommer – FAL

Åse Kjellmo

Inntrykk fra EASL konferanse 2018 i Paris (European Association for the Study of the Liver)

Overlege Åse Kjellmo

Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital (styremedlem i FAL)

AIH – Autoimmun hepatitt

Overlege Kristine Wiencke

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (NoPSC)

Kirsten Muri Boberg

PBC – Primær biliær cholangitt

Professor II Kirsten Muri Boberg

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (NoPSC)

PSC – Primær skleroserende cholangitt

Lege/stipendiat Lise Katrine Engesæter

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (NoPSC)

Psykisk helse og mestring ved langvarig sykdom

Psykologspesialist Kristina Sjøberg Moberg

Program 2018

Tidspunkt Program Ansvarlig Sted/annet
09:00 – 09:30 Innsjekking   Utenfor Store auditorium
Litt å bite i!
09:30 – 09:45 Konferansen åpnes Line og Espen Store auditorium
09:45 – 10:45 Rettigheter Juridisk rådgiver Atle Larsen Store auditorium
10:45 – 11:15 Medisiner: Virkning og birkninger Overlege/forsker Johannes Hov Store auditorium
11:15 – 11:30 Pause   Utenfor Store auditorium
11:30 – 12:00 Fatigue Espen Bunæs Store auditorium
12:00 – 12:30 Inntrykk fra EASL konferanse 2018 i Paris
(European Association for the Study of the Liver)
Overlege Åse Kjellmo Store auditorium
12:30 – 13:30 Lunsjgrupper   Kantinen
Mat og prat med likesinnede. Se etter bordskilt i kantinen
13:30 – 14:15 Generelt om AIH Overlege Kristine Wiencke Grønt auditorium, underetasje B1
13:30 – 14:15 Generelt om PBC Professor Kirsten Muri Boberg Blått auditorium, underetasje B1
13:30 – 14:15 Generelt om PSC Lege/stipendiat Lise Katrine Engesæter Store auditorium
14:20 – 15:20 Psykisk helse og mestring ved langvarig sykdom Psykologspesialist Kristina Sjøberg Moberg Store auditorium
15:20 – 15:30 Pause med kaffe og frukt   Utenfor Store auditorium
15:30 – 15:40 Innledning grupper Line og Espen Store auditorium
15:40 – 16:45 Samtale i grupper   Vi deler oss for samtaler i små grupper etter diagnose/pårørende
16:45 – 17:00 Oppsummering/evaluering Line og Espen Store auditorium

Presentasjoner fra 2018 (pdf-filer)