Tidlgere konferanser/treff (AIH)

Tidligere konferanser/treff (AIH)

Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) er en sammenslutning av to tidligere foreninger: “Forening for PSC og PBC” og “Norsk pasientforening for autoimmun hepatitt“.

De to foreningene ble slått sammen 24.10.2014.

Før sammenslåingen hadde Norsk forening for autoimmun hepatitt i flere år uformelle treff. Vi takker spesielt Svein-Oskar Frigstad som har holdt foredrag for oss flere ganger.