Bli medlem av foreningen

Medlemskontingent koster kun 100,- for enkeltpersoner, og 200,- for familiemedlemskap. Familiemedlemskap koster det samme uavhengig hvor mange det er i husstanden. Kun familiemedlemmer på samme adresse tillates. Hjertelig velkommen!

Ved spørsmål angående medlemskap, ta kontakt med Ann Kristin på medlemsansvarlig@fal.link