Bli medlem av foreningen

FAL

Bli medlem av foreningen

  1. Sett inn medlemskontigent på 50,- kroner på konto nr: 9858.05.69056 og skriv navnet ditt i merknader. Eller du kan sende en Vipps til 81695 som merkes med e-postadresse eller tlf.nr
  2. Familiemedlemskap koster 100,- uavhengig av hvor mange medlemmer husstanden har (Husk å gi alle opplysninger om alle medlemmene i husstanden).
  3. Send så en e-post til medlemsansvarlig@fal.link med følgende info om deg/dere selv:
  • Fornavn og etternavn
  • E-post og tlf.nr
  • Adresse, postnr, sted
  • Fødselsår

Kontigenten går til medlemsmøter, utsendelser osv. Foreningen er drevet på frivillig basis.

Styreleder er Espen Bunæs, e-post leder@fal.link, tlf: 959 49 561.