Likepersoner i Forening for autoimmune leversykdommer

Likepersoner i FAL - 2023

Likepersoner fra kurs i 2023

 

Trenger du noen å prate med?

I «Forening for autoimmune leversykdommer» har vi en likepersontjeneste hvor du kan henvende deg dersom du trenger noen å prate med. Det kan f.eks. være om frustrasjon over egen situasjon, eller du lurer på hvordan andre i samme situasjon forholder seg til, og håndterer sin situasjon. Kanskje du bare ønsker å prate litt «løst og fast» om det å ha en slik diagnose, eller om det å være pårørende. Vi har likepersoner innenfor alle de tre diagnosene, pårørende, tarmsykdom og transplantasjon. Du trenger ikke nødvendigvis velge likeperson ut fra diagnose, dette er helt opp til deg. Noen ganger kan geografi, alder, kjønn eller personlig kjemi være vel så viktig.

Hva vil det si å være en likeperson?

En likeperson har selv diagnosen, eller er pårørende til en med diagnosen.

Likepersonen har et ønske om å støtte andre som er i samme situasjon.

En likeperson har et bearbeidet forhold til egen sykdom og situasjon, dvs. at man har akseptert egen situasjon og føler at man har overskudd til også å kunne være der for andre. Man kan som likeperson selvfølgelig også ha dårlige dager, og da kan det være godt å vite at man kan ta kontakt med andre likepersoner for en prat.

Likepersoner skal ikke gi medisinske råd, da det å ha en diagnose eller å være pårørende, i seg selv, ikke kvalifiserer til å gi slike råd. Kun leger og annet kvalifisert helsepersonell har lov til dette.

Likepersoner har taushetsplikt. Det vil si at de ikke har lov til å viderefortelle noe av samtalene man har hatt, og man har heller ikke lov til å fortelle hvem man som likeperson har møtt eller hatt kontakt med på annet vis. Etter å ha tatt kurs som likeperson må man signere en taushets erklæring som gjelder livet ut, selv om man en dag kanskje slutter i sitt virke som likeperson.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss. Du er velkommen til en prat!

 

Jorunn Storhaug Andersen

Jorunn Storhaug Andersen
AIH
Akershus
Tlf: 958 64 919

Bente Nogva

Bente Nogva
AIH
Lillestrøm
Tlf: 954 99 457

Randi Reiby

Randi Reiby
AIH
Oslo
Tlf: 414 20 712

Morten Hole
AIH, PBC
Bodø
Tlf: 913 04 163

Anne Kristine Øhman

Anne Kristine Øhman
AIH, PBC
Skjetten
Tlf: 951 48 206

Andreas Lange

Andreas Lange
AIH, PSC
Tau
Tlf: 976 82 111

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland
AIH, PSC, Ungdom
Agder
mariannejunior@hotmail.com

Ann Kristin Stokkenes Nilsen

Ann Kristin Stokkenes Nilsen
PBC
Drammen
Tlf: 416 81 018

Hilde Quinsgaard

Hilde Quinsgaard
PBC
Sandefjord
Tlf: 918 14 789

Monica J. Jensvold

Monica J Jensvold
PBC, Transplantert
Bardufoss
Tlf: 902 07 686

Aud Løland

Aud Løland
PSC
Kristiansand S
Tlf: 957 31 976

Milian Myraunet

Milian Myraunet
PSC
Trondheim
Tlf: 918 33 882

Ingeborg Andra Dale

Ingeborg Andrea Dale
PSC, Ulcerøs kolitt
Agder
Tlf: 916 43 470

Lillian Bjørnstad

Lillian Bjørnstad
PSC, Ulcerøs kolitt
Gausdal
Tlf: 930 73 735

Espen Bunæs

Espen Bunæs
PSC, Ulcerøs kolitt, Transplantert
Drammen
Tlf: 959 49 561

Eva Vivoll

Eva Vivoll
PSC, Ulcerøs kolitt, Transplantert
Stavanger
Tlf: 906 56 482

Vigdis Birkeland

Vigdis Birkeland
Pårørende
Agder
Tlf: 976 58 881

Therese Næss Marthinsen

Therese Næss Marthinsen
Pårørende
Oslo
Tlf: 930 20 031