Våre likepersoner

 

Trenger du noen å prate med?

I «Forening for autoimmune leversykdommer» har vi en likepersontjeneste hvor du kan henvende deg dersom du trenger noen å prate med. Det kan f.eks. være om frustrasjon over egen situasjon, eller du lurer på hvordan andre i samme situasjon forholder seg til, og håndterer sin situasjon. Kanskje du bare ønsker å prate litt «løst og fast» om det å ha en slik diagnose, eller om det å være pårørende. Vi har likepersoner innenfor alle de tre diagnosene, pårørende, tarmsykdom og transplantasjon. Du trenger ikke nødvendigvis velge likeperson ut fra diagnose, dette er helt opp til deg. Noen ganger kan geografi, alder, kjønn eller personlig kjemi være vel så viktig.

Hva vil det si å være en likeperson?

En likeperson har selv diagnosen, eller er pårørende til en med diagnosen.

Likepersonen har et ønske om å støtte andre som er i samme situasjon.

En likeperson har et bearbeidet forhold til egen sykdom og situasjon, dvs. at man har akseptert egen situasjon og føler at man har overskudd til også å kunne være der for andre. Man kan som likeperson selvfølgelig også ha dårlige dager, og da kan det være godt å vite at man kan ta kontakt med andre likepersoner for en prat.

Likepersoner skal ikke gi medisinske råd, da det å ha en diagnose eller å være pårørende, i seg selv, ikke kvalifiserer til å gi slike råd. Kun leger og annet kvalifisert helsepersonell har lov til dette.

Likepersoner har taushetsplikt. Det vil si at de ikke har lov til å viderefortelle noe av samtalene man har hatt, og man har heller ikke lov til å fortelle hvem man som likeperson har møtt eller hatt kontakt med på annet vis. Etter å ha tatt kurs som likeperson må man signere en taushets erklæring som gjelder livet ut, selv om man en dag kanskje slutter i sitt virke som likeperson.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss. Du er velkommen til en prat!

 

AIH PBC PSC  Pårørende
Morten Hole

AIH
Bodø
Tlf.: 913 04 163

Ann Kristin Stokkenes Nilsen
PBC
Drammen
Tlf.: 416 81 018

 

Espen Bunæs
PSC
Ulcerøs kolitt sykdom
Levertransplantert to ganger
Drammen
Tlf.: 959 49 561

 

Vigdis Birkeland pårørende ungdom

Agder

Tlf.: 97658881

Marianne Birkeland

AIH og PSC

Ungdom

Agder

mariannejunior@hotmail.com

 

 

  Lillian Bjørnstad
PSC
Ulcerøs kolitt
Kristiansund
Tlf.: 480 89 097

 

 

 

Jorunn Storhaug Andersen

AIH

Akershus

TLF.: 95864919

  Ingeborg Andrea Dale
PSC
Ulcerøs kolitt

Agder
Tlf.: 916 43 470

 

 

Randi Reiby

AIH

Oslo

Tlf.: 41420712

  Eva Vivoll
PSC
Ulcerøs kolitt
Levertransplantert
Stavanger
Tlf.: 906 56 482