Likepersonstjenesten

Likepersonstjenesten

Hva likepersonstjenesten er

En likeperson skal:

 • selv være syk/funksjonshemmet eller pårørende
 • ha et bearbeidet forhold til egne erfaringer
 • være trygg på seg selv
 • kunne skille mellom egne problemer og andres
 • kunne reflektere over egne og andres erfaringer
 • være medlem i FAL
 • ha kjennskap til organisasjonens tilbud og hjelpetilbud for øvrig
 • ha taushetsplikt

En likeperson kan være nyttig å snakke med om temaer som: sykdommen, utrygghet og angst for fremtiden, sorg og frustrasjon, framtidshåp, kunnskapskilder, mental bearbeiding.

Likepersonen har et nytteaspekt av være til hjelp, støtte og veiledning. Likepersonen sin kompetanse er hverdagslivets kompetanse Det vil si at den som har levd med utfordringene sykdom og funksjonshemning innebærer, har en uformell og hverdagslig kompetanse som andre kan dra nytte av i deres egen prosess. Det er en forutsetning av den som skal være likeperson har fått en viss følelsesmessig avstand til egen opplevelse.

Kjernen i likepersonsarbeidet er nettopp samtalen om de følelsesmessige sidene ved et å leve med en funksjonshemning eller en kronisk sykdom. Likepersonen har ingen myndighet til å treffe beslutninger som angår brukeren.

​En likeperson skal ikke gi medisinske råd.

Likepersonsarbeid kan foregå i grupper, på telefon, besøkstjeneste, som samtale én–til–én. Det er en planlagt aktivitet, et møte med en person som organisasjonen har godkjent som likeperson og en som ønsker en samtale.

Instruks for likeperson

 1. Likeperson i Forening for autoimmune leversykdommer Foreningens likepersoner utpekes av styret.
  Styret får forslag og/eller foreslår selv egnede kandidater. Styret har ansvar for å utpeke kandidater som til enhver tid er best egnet.Foreningen ønsker likepersoner på følgende områder:

   

  1. AIH
  2. PBC
  3. PSC
  4. Mindreårige
  5. Pårørende
 2. Oppgaver
  Likepersonen skal jobbe aktivt for at medlemmene skal føle seg velkommen, inkludert og ivaretatt

   

  1. telefonkontakt
  2. tilby en samtale
  3. klargjøre ønsker og behov
  4. arrangere møter
  5. hjemmebesøk der det er mulig
  6. samlinger
 3. Opplæring
  Alle likepersoner skal gjennomgå vår opplæring av likpersoner. På alle våre samlinger skal likepersonene ha eget møte med erfaringsutveksling.
 4. Rapportering
  Likepersonene registrere antall telefonsamtaler, antall besøk og sammenkomster.
 5. Taushetserklæring
  Likepersonene skal underskrive på taushetserklæring før de går i gang med arbeidet. Taushetserklæringen gjelder også etter at de har avsluttet sitt arbeid som likperson.

Podkastsserie om likepersonsarbeid fra FFO

På sidene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) finner du en podkastserie om likepersonsarbeid.

https://www.ffo.no/aktuelt2/2021/podcast-om-likepersonsarbeid/

Den finnes også som videoversjon på YouTube på sidene til ADHD Norge:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqZj8mzGJ0wMX2oeGrXdbGBEj6knMYd-d

Her finner du en oversikt over likepersoner i FAL

Trykk her for å oversikt over likepersoner i Forening mot autoimmune leversykdommer.