Konferanse 2022

Konferanse

Forening for autoimmune leversykdommer 2022

For første gang har konferansen til Forening for autoimmune sykdommer blitt utvidet til å ha program over to dager.

Program hovedkonferanse, dag 1: fredag 14.10.2022

I mottakelsen får du utdelt navnskilt og klistremerke med fargekode for diagnosen din (dersom du ønsker at det skal være synlig for andre hvilken diagnose du har, dette er selvfølgelig frivillig).

TidspunktProgramSted
08:30Innsjekking / Litt å bite i!
v/Jorunn
Utenfor Hovedsal
09:30Velkommen – hvordan ser dagen ut
v/Line
Hovedsal
09:40Hva jobber vi med i FAL? Hvem sitter i styret?
Hvem er de forskjellige likepersonene?

v/Espen
Hovedsal
10:00Forskning på autoimmune leversykdommer
v/Professor Johannes Hov
Hovedsal
11:15Pause
11:30Pasient og brukerombudet
Om rettigheter og hvor brukerombudet kan nås

v/Oddvar Thorbjørnsen Faltin
Hovedsal
12:10Tarmhelse
v/seksjonsoverlege Svein Oskar Frigstad
og dr. Håvard Midgard
Hovedsal
12:55Informasjon om hva som skjer etter lunsj
v/Line
Hovedsal
13:00Lunsjgrupper
v/Line
Spisesal
14:00Vi deler oss etter diagnose
Autoimmun hepatitt
v/seksjonsoverlege Kristine Wiencke
Ekstra sal
Primær biliær kolangitt
v/professor Kirsten Muri Boberg
Ekstra sal
Primær skleroserende kolangitt
v/lege og PhD-student Lise Katrine Engesæter
Hovdsal
15:30Pause, vi går til hovedsal
16:00«Vi er sterkere enn vi tror»
v/Jørgen Skavland
Hovedsal
19:00Middag

Program hovedkonferanse, dag 2: lørdag 15.10.2022

TidspunktProgramSted
08:00FrokostSpisesal
09:00Rettigheter!
Spørsmål kan sendes inn til på forhånd:
medlemsansvarlig@fal.link
v/juridisk rådgiver Atle Larsen
Hovedsal
10:30Pause
11:00Digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell
v/Berit Seljelid
Hovedsal
11:45Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Hva er FFO? Hvorfor er vi medlemmer der?
Hvilken nytte kan du fra andre deler av landet ha av FFO?
Brukerrepresentasjon, hva er det?
v/Line
Hovedsal
12:15Benskjørhet/Osteoporose
v/spesialist
Hovedsal
13:00LunsjSpisesal
14:00Vel hjem, og takk for denne gang!

Innledning FAL konferanse 2022
v/Espen Bunæs

Forskning på autoimmune leversykdommer
v/professor Johannes Hov

Pasient og brukerombudet

Om rettigheter og hvor de kan nås.

v/ Oddvar Thorbjørnsen Faltin

Autoimmun hepatitt

v/ seksjonsoverlege Kristine Wiencke

 

 

Primær biliær kolangitt

v/ Professor Kirsten Muri Boberg

 

 

Primær skleroserende kolangitt

v/ Lege og PhD student Lise Katrine Engesæter

 

 

Rettigheter
v/juridisk rådgiver Atle Larsen

Digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell
v/Berit Seljelid

Line Hole

Presentasjon av FFO
v/Line Hole

Benskjørhet/Osteoporose

v/ Overlege ph.d. Tove Tveitan Borgen