Primær biliær cholangitt (PBC) – Guidelines

Vi har laget denne veiledningen for å hjelpe pasienter diagnostisert med primær biliær cholangitt (PBC) å forstå EASLs kliniske retningslinjer for denne tilstanden, og for å vise betydningen av en strukturert, livslang og personlig tilnærming til deres omsorg.

Vi forstår at pasienter får helseinformasjon fra mange forskjellige kilder, noe som kan være forvirrende. Ved å lage denne veiledningen har vi lagt til sammenheng, beskrivelse og tolkning av EASLs kliniske retningslinjer og presenterer dem i et pasientperspektiv.
Du kan også merke en forskjell i måten EASL-retningslinjene er implementert i ditt land. Dette skyldes at retningslinjene er utformet for å tilpasses de lokale helsetjenester.

Denne veiledningen er utelukkende utarbeidet for å fokusere på de ulike aspektene ved PBC. Hvis du søker informasjon om overlappende sykdommer som autoimmun hepatitt, bør din lokale pasientorganisasjon kunne hjelpe deg.


  • Primær biliær cholangitt (PBC) - Guidelines Tittel
  • 2019 Versjon
  • 9. mars 2020 Lastet opp
  • 30. april 2020 Sist oppdatert
  • 508.92 KB Filstørrelse
  • Last ned Last ned