Primær biliær cholangitt (PBC) – Guidelines

Vi har laget denne veiledningen for å hjelpe pasienter diagnostisert med primær biliær cholangitt (PBC) å forstå EASLs kliniske retningslinjer for denne tilstanden, og for å vise betydningen av en strukturert, livslang og personlig tilnærming til deres omsorg.

Vi forstår at pasienter får helseinformasjon fra mange forskjellige kilder, noe som kan være forvirrende. Ved å lage denne veiledningen har vi lagt til sammenheng, beskrivelse og tolkning av EASLs kliniske retningslinjer og presenterer dem i et pasientperspektiv.
Du kan også merke en forskjell i måten EASL-retningslinjene er implementert i ditt land. Dette skyldes at retningslinjene er utformet for å tilpasses de lokale helsetjenester.

Denne veiledningen er utelukkende utarbeidet for å fokusere på de ulike aspektene ved PBC. Hvis du søker informasjon om overlappende sykdommer som autoimmun hepatitt, bør din lokale pasientorganisasjon kunne hjelpe deg.


  • Filstørrelse 508.92 KB
  • Versjon 2019
  • Opprettet 9. mars 2020
  • Sist oppdatert 30. april 2020
  • Ikon Last ned