Atle Larsen

3 innlegg

h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet
Info om arbeidsavklaring og uføretrygd
Foredrag holdt av Juridisk rådgiver Atle Larsen, Rettighetssenteret (FFO) – LHL

b) Rettigheter – Atle Larsen

Rettigheter- Juridisk rådgiver Atle Larsen Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) Rikshospitalet, Store auditorium, B2.1003, kl 09:45 – 10:45