Hole

1 innlegg

b) Regelverk for syke og uføre (Line Hole)

Konferanse 08.05.2015 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Regelverk for syke og uføre. Reformer, alderspensjon, uførepensjon og skatteregler. Foredrag holdt av Line Hole, styremedlem i FAL og konferanseansvarlig.