Hov

1 innlegg

a) Fra pasient til forskning (Hov)

Konferanse 08.05.2015 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet
Fra pasient til forskning i autoimmune leversykdommer
Foredrag holdt av Johannes Espolin Roksund Hov, Seksjon for gastromedisin / Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet