Innkalling til årsmøte 2015

Logo-150Årsmøte Forening for autoimmune leversykdommer (FAL)
Sted: Lysaker, Storebrands lokaler, Professor Kohts vei 9
(5-6 min gange fra Lysaker jernbanestasjon)
Dato/Tid: 11.09.2015 kl 19:30

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede

SAK 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

SAK 3: Velge ordstyrer, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen

SAK 4: Behandle foreningens årsberetning 2014

SAK 5: Behandle foreningens regnskap i revidert stand

SAK 6: Budsjett 2015

SAK 7: Fastsette medlemskontigent

SAK 8: Vedta konferanse 2016

SAK 9: Valg

Foreløpig forslag til valg av styre :
Leder: Espen Bunæs
Nestleder, kasserer og medlemsansvarlig: Ingeborg Andrea Dale
Sekretær, konferanse og PR-ansvarlig: Line Hole
Internasjonal kontakt: Åse Kjellmo
Kontakt Norwegian Inflammation Network: Carl Michael Berg
Ansvarlig for nettside og mail: Sven Brun
Styremedlem: Jorunn Storhaug Andersen
1 åpen plass

Valg av revisor

Foreløpig forslag til valgkomite:
Ida Marie
Aud Løland

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret ved leder i hende innen en uke før årsmøte!

Hjertelig velkommen!

[wpfilebase tag=list id=11 tpl=data-table-fal pagenav=0 num=-1 /]

Legg igjen en kommentar