Medlemskontingent 2020

Medlemskontingent 2020

I disse dager sendes faktura ut til alle våre medlemmer.

Vi håper dere ønsker å være medlem i FAL også fremover.

Vi må være minst 250 betalende medlemmer for at for at FAL fortsatt skal være godkjent som tilskuddsberettiget organisasjon.
Dette er et krav fra Barne- ungdoms og familiedirektorat (Bufdir).

For nye medlemmer:

 1. Sett inn medlemskontigent på 50,- kroner på konto nr: 9858.05.69056 og skriv navnet ditt i merknader. Eller du kan sende en Vipps til 81695 som merkes med e-postadresse eller tlf.nr
 2. Familiemedlemskap 100,- uavhengig av hvor mange medlemmer husstanden har (Husk å gi alle opplysninger om alle medlemmene i husstanden).
 3. Send så en e-­post til medlemsansvarlig@autoimmunlever.no med følgende info om deg selv:
  • Fornavn og etternavn
  • E­-post og tlf.nr
  • Adresse, postnr, sted
  • Fødselsår

Medlemskapet:

 • gratis konferanser med foredrag om aktuelle temaer, samt grupper hvor du kan møte likesinnede.
 • drifte foreningen, vi må opprettholde et medlemstall på over 250 medlemmer for å få statlig støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
 • jo flere vi er, og jo mer ressurser vi har, jo sterkere står vi i forhold til pasientrettigheter, kunnskap og erfaringer å dele. Vi jobber bl.a. med guidelines for de forskjellige diagnosene, dette er et samarbeid med organisasjoner fra forskjellige europeiske land.
 • vi har likepersoner for alle diagnosene, også for pårørende, disse kan du som medlem ta kontakt med når du måtte ønske.

Legg igjen en kommentar