Spørreundersøkelse om tilbakemeldinger på nettsteder

Forening for autoimmune leversykdommer har fått denne henvendelsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO):

Til FFOs organisasjoner!

Hei,

Kan dere hjelpe oss med å spre denne viktige undersøkelsen!

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Tilgjengelige tilbakemeldinger», også kalt TiTi, som drives av Norsk Regnesentral. FFO er samarbeidspartner i prosjektet. Det er spesielt etterspørsel etter brukererfaringer med NAV.no, som er sentralt i prosjektet.

FFO engasjerer seg i dette arbeidet fordi det er svært nødvendig at det kommer nettløsninger som er mer tilgjengelig for alle. Dette prosjektet skal utvikle en viktig tilbakemeldingsfunksjon for brukerne av nettsted. Det skal gi brukerne muligheten til å rapportere inn tilgjengelighetsfeil og gjøre det mulig å etterlyse informasjon i tilgjengelige formater. Et slikt krav om tilbakemeldingfunksjon vil bli innført i norsk lov som en del av EUs nye webdirektiv (WAD) i 2021. Direktivet skal gjøre nettløsninger mer tilgjengelig for alle, ved at nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle skjerpede krav til universell utforming.

Bli med på en spørreundersøkelse om erfaringer med nav.no og hvordan gi digitale tilbakemeldinger. Dine svar er viktige!

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet TiTi, som handler om hvordan utforme en god og nyttig tilbakemeldingsfunksjon. Målet er at brukerne skal bli hørt, og at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

Du finner mer informasjon her:

https://www.facebook.com/funksjonshemmede

https://ffo.no/aktuelt2/2021/har-du-erfaring-med-nav.no/

Til undersøkelsen


Dette er et viktig prosjekt fordi det er svært nødvendig at det kommer nettløsninger som er mer tilgjengelig for alle.

Spre undersøkelsen gjerne som lenke: https://no.surveymonkey.com/r/KDT8TJ9

Legg igjen en kommentar