Organisasjonen

Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) er en forening for pasienter og pårørende med en eller flere av sykdommene

Autoimmun hepatitt (AIH)
Primær biliær cholangitt (tidl. cirrhose) (PBC)
Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Foreningen ble opprettet for å være en informasjonskanal og et treffsted for oss som er rammet av disse sykdommene. Det er opprettet flere Facebook-grupper tilknyttet foreningen og det holdes konferanser eller andre møter. Det er i disse Facebook-gruppene at mye av dialogen mellom medlemmene foregår.

Vi har egen side på Facebook som du kan følge. Der legges det ut informasjon om konferanser og lignende:

Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg inn i vår Facebook-gruppe:

På dette nettstedet vil vi informere om konferanser som vi selv arrangerer og vi vil også forsøke å informere om andre møter og arrangementer som kan være av interesse for våre medlemmer.

Vi holder kontakt med søsterorganisasjoner i andre land, og forsøker å holde oss oppdatert på det som foregår av forskning og utvikling internasjonalt.

Foreningen ble stiftet 08.02.2013 og er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 911 577 704. Vår bankkonto er 9858.05.69056 og du kan benytte Vipps til 81695.