Global PSC Awareness Day

1 innlegg

PSC Awareness Day 2021

PSC-dagen – PSC Awareness Day 2021

PSC-dagen 29. oktober 2021 (Global PSC Awareness Day) er et internasjonalt samarbeid hvor vi søker å øke interessen for og kunnskapen om sykdommen.
PSC (primær skleroserende cholangitt) er en autoimmun leversykdom som gir en kronisk betennelse i gallegangene.