Guidelines

1 innlegg

Primær biliær cholangitt (PBC) – Guidelines

Vi har laget denne veiledningen for å hjelpe pasienter diagnostisert med primær biliær cholangitt (PBC) å forstå EASLs kliniske retningslinjer for denne tilstanden, og for å vise betydningen av en strukturert, livslang og personlig tilnærming til deres omsorg. Vi forstår at pasienter får helseinformasjon fra mange forskjellige kilder, noe som […]