Forskning på cøliaki kan gi innsikt i også andre autoimmune sykdommer

Forskning på cøliaki kan gi innsikt i også andre autoimmune sykdommer

Professor Ludvig M. Sollid og hans forskergruppe fant årsaken til cøliaki.  (foto: Bente Devik)
Professor Ludvig M. Sollid og hans forskergruppe fant årsaken til cøliaki.
(foto: Bente Devik)

Det er mange med autoimmune leversykdommer som også har andre autoimmune sykdommer. Derfor kan denne nyheten om at cøliakigåten skal være løst, være av interesse for også oss.

Forskergruppen ved Universitetet i Oslo sier at resultatet av denne forskningen kan gi innsikt i andre autoimmune sykdommer. Kanskje kan forskningen også etter hvert føre til bedre forståelse av autoimmune leversykdommer.

«Mønsteret i arvelighet ved cøliaki ligner mye på mønsteret i arvelighet ved andre autoimmune sykdommer.

– Sykdommen oppstår fordi immunforsvaret reagerer på gluten som er et fremmed stoff. Samtidig starter immunforsvaret en reaksjon mot kroppen selv, blant annet ved å danne antistoffer mot transglutaminase.

Det er mulig at en slik type reaksjon på fremmede stoffer også kan være involvert ved andre autoimmune sykdommer. Det kan være et bestemt virus eller en bestemt bakterie. Vi vet bare ikke hva det er ved de forskjellige sykdommene.

Dette har gitt forskere over hele verden en helt ny retning i å forstå disse lidelsene, sier Sollid. Leddgikt og multippel sklerose er autoimmune sykdommer hvor vi ennå ikke vet den helt konkrete årsaken.

– Forskningen vår har også gitt muligheten til å få laget diagnostiske tester som ser svært lovende ut. Testene vil være mye mer presise fordi vi benytter antistoffer laget fra pasientens celler som en del av testene, forklarer Sollid.»

Universitetet i Oslo meddeler videre at professor Ludvig M. Sollid og forskerne hans er utpekt som én av fem verdensledende forskergrupper ved UiO. Midlene er bevilget gjennom statsbudsjettet og Sollids gruppe ble valgt som en av fem forskningsgrupper som får disse midlene.

Sollid ønsker å bruke tildelingen til å fortsette å gjøre forskning som kommer mange pasienter til gode. Enten i form av ny behandling eller bedre diagnostiske tester.
– Vi ønsker å fortsette med å forske på en måte som flytter kunnskapsgrenser og ikke minst utføre den på en måte som gjør at den tåler tidens tann.

10 nasjoner er representert i forskningsgruppen til Sollid. Han er også senterleder i et senter for fremragende forskning som heter Centre for Immun Regulation (CIR).

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/verdensledende-coliaki.html

Legg igjen en kommentar

Én tanke om “Forskning på cøliaki kan gi innsikt i også andre autoimmune sykdommer”