Forside

18 innlegg

Innlegg som plasseres på forsiden av autoimmunlever.no (Forening for autoimmune leversykdommer – FAL)

PSC Awareness Day 2021

PSC-dagen – PSC Awareness Day 2021

PSC-dagen 29. oktober 2021 (Global PSC Awareness Day) er et internasjonalt samarbeid hvor vi søker å øke interessen for og kunnskapen om sykdommen.
PSC (primær skleroserende cholangitt) er en autoimmun leversykdom som gir en kronisk betennelse i gallegangene.

Informasjonsmøte om FFO på Ål

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Viken inviterer til et åpent møte for alle enkeltmedlemmer på Ål. Du vet kanskje ikke hvorfor du er i vår målgruppe? Kort fortalt, FFO har til sammen 84 medlemsorganisasjoner og Forening for autoimmune leversykdommer er en av disse! Vårt ønske er fortelle deg om hva FFO står for og […]

Forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd

Forskningsprosjektet «EUROSHIP» ønsker å utforske hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.  

Rettigheter for barn, unge og foreldre

Rettigheter for barn, unge og foreldre Rettigheter som ung Inntak til høyere utdanning Utgangspunktet er at alle som søker opptak til høyere utdanning må oppfylle de opptakskravene som gjelder for den aktuelle utdanningen. Det betyr minimum fullført og bestått videregående skole med generell studiekompetanse. Så finnes det noen unntak. Er […]

Korona-spørsmål

Koronaviruset – Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset). Råd til risikogrupper Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege. Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes […]

Store auditorium på Rikshospitalet

Vi planlegger en ny konferanse

Vi vet hvor vanskelig disse tidene har vært og fortsatt er for mange av våre medlemmer. Konferansen i 2020 ble avlyst, og vi ser heller ikke at det er mulig å planlegge noe for 2021. Vi jobber med å få ut mer info digitalt. I tillegg er det med stor […]

Dekning av tannlegeutgifter

Dekning av tannlegeutgifter Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling for visse diagnoser og tilstander. Det er en egen liste for sjeldne medisinske tilstander som gir rett til dekning av tannlegeutgifter. Autoimmun leversykdom står ikke på denne listen. I tillegg til gruppen med sjeldne medisinske tilstander er det 14 andre stønadsgrunnlag i […]

Legemidler på resept

Mange legemidler er kun tilgjengelig på resept. De reseptpliktige legemidlene gis på blå eller hvit resept. For legemidler på blå resept dekker staten hele eller deler av kostnaden. Hvilke legemidler er tilgjengelig i Norge? Hovedregelen er at legemidlet må være markedsført i Norge for at det skal kunne skrives ut […]

Spørreundersøkelse om tilbakemeldinger på nettsteder

Forening for autoimmune leversykdommer har fått denne henvendelsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO): Til FFOs organisasjoner! Hei, Kan dere hjelpe oss med å spre denne viktige undersøkelsen! Undersøkelsen er en del av prosjektet «Tilgjengelige tilbakemeldinger», også kalt TiTi, som drives av Norsk Regnesentral. FFO er samarbeidspartner i prosjektet. Det er spesielt […]

H-resept har skapt problemer for pasienter

Det viser seg at en rekke pasienter har betalt medisiner fra egen lomme ved overgang fra blå resept til H-resept. For en tid tilbake bestemte regjeringen at det enkelt helseforetak i større grad skulle stå for medisin utgiftene til en rekke pasientgrupper. Dette kalles overgang fra blå resept til H-resept. […]