Forside

15 innlegg

Innlegg som plasseres på forsiden av autoimmunlever.no (Forening for autoimmune leversykdommer – FAL)

Rettigheter for barn, unge og foreldre

Rettigheter for barn, unge og foreldre Rettigheter som ung Inntak til høyere utdanning Utgangspunktet er at alle som søker opptak til høyere utdanning må oppfylle de opptakskravene som gjelder for den aktuelle utdanningen. Det betyr minimum fullført og bestått videregående skole med generell studiekompetanse. Så finnes det noen unntak. Er […]

Korona-spørsmål

Koronaviruset – Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset). Råd til risikogrupper Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege. Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes […]

Dekning av tannlegeutgifter

Dekning av tannlegeutgifter Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling for visse diagnoser og tilstander. Det er en egen liste for sjeldne medisinske tilstander som gir rett til dekning av tannlegeutgifter. Autoimmun leversykdom står ikke på denne listen. I tillegg til gruppen med sjeldne medisinske tilstander er det 14 andre stønadsgrunnlag i […]

Legemidler på resept

Mange legemidler er kun tilgjengelig på resept. De reseptpliktige legemidlene gis på blå eller hvit resept. For legemidler på blå resept dekker staten hele eller deler av kostnaden. Hvilke legemidler er tilgjengelig i Norge? Hovedregelen er at legemidlet må være markedsført i Norge for at det skal kunne skrives ut […]