Resultater fra fase 3 studier av Ocaliva for behandling av PBC

Resultater fra fase 3 studier av Ocaliva for behandling av PBC


New England Journal of Medicine publiserer resultater av Fase 3 POISE studier av Ocaliva® (Obeticholic Syre) for behandling av PBC

New England Journal of Medicine publiserte 18.08.2016 resultatene av POISE fase 3 studien av Obeticholic syre (Ocaliva) – den første nye behandlingen av PBC på nesten 20 år. 216 pasienter deltok i studien. Resultatene viser at Obeticholic syre tilfredsstilte de primære endepunktene i POISE studien, og at det forbedret flere biokjemiske sykdomsmarkører med høy signifikans sammenlignet med placebo.

New England Journal of Medicine publiserer resultater av Fase 3 POISE studier av Ocaliva® (Obeticholic Syre) for behandling av

New England Journal of Medicine publiserte 18.08.2016 resultatene av POISE fase 3 studien av Obeticholic syre (Ocaliva) – den første nye behandlingen av PBC på nesten 20 år. 216 pasienter deltok i studien. Resultatene viser at Obeticholic syre tilfredsstilte de primære endepunktene i POISE studien, og at det forbedret flere biokjemiske sykdomsmarkører med høy signifikans sammenlignet med placebo.

New England Journal of Medicine publiserer resultater av Fase 3 POISE studier av Ocaliva® (Obeticholic Syre) for behandling av PBC

New England Journal of Medicine publiserer resultater av Fase 3 POISE studier av Ocaliva® (Obeticholic Syre) for behandling av PBC

New England Journal of Medicine publiserte 18.08.2016 resultatene av POISE fase 3 studien av Obeticholic syre (Ocaliva) – den første nye behandlingen av PBC på nesten 20 år. 216 pasienter deltok i studien. Resultatene viser at Obeticholic syre tilfredsstilte de primære endepunktene i POISE studien, og at det forbedret flere biokjemiske sykdomsmarkører med høy signifikans sammenlignet med placebo.

For ytterligere informasjon om POISE studien, vennligst se [wpfilebase tag=fileurl id=20 linktext=’vedlagte pressemelding’ /].
For ytterligere informasjon om POISE studien, vennligst se vedlagte pressemelding.

Om Primær biliær cirrhose  (PBC)

PBC  er en sjelden ikke smittsom autoimmun leversykdom hvor immunforsvaret reagerer mot celler i gallegangene i leveren og gir betennelser, arrdannelser og forstyrrelser i leverfunksjonen. Omtrent 90% av pasientene med PBC er kvinner.

Om POISE studien

POISE studien undersøkte effektivitet og sikkerhet ved behandling med Obeticolic Syre en gang daglig hos PBC pasienter som har respondert utilfredsstillende på UDCA eller som ikke har tålt virkestoffet – som i dag er standard behandling. 216 pasienter ble randomisert i tre behandlingsgrupper:  placebo, Obeticolic syre 5 mg økt til 10 mg eller Obeticolic syre 10 mg. 93% fortsatt med UDCA under studien.

Obeticolic syre 5-10 mg-gruppen fikk 5 mg Obeticolic syre over seks måneder. Deretter ble dosen økt til 10 mg med utgangspunkt i toleranse og biokjemisk respons.

Om Intercept

Intercept er et biofarmasiselskap basert i New York, USA. Selskapet fokuserer på utvikling og kommersialisering av ny terapi for behandling av kroniske ikke-smittsomme leversykdomer. Selskapets nordiske kontor ligger i København, Danmark.

For ytterligere informasjon om Intercept se www.interceptpharma.com.

Legg igjen en kommentar