H-resept har skapt problemer for pasienter

Det viser seg at en rekke pasienter har betalt medisiner fra egen lomme ved overgang fra blå resept til H-resept.

For en tid tilbake bestemte regjeringen at det enkelt helseforetak i større grad skulle stå for medisin utgiftene til en rekke pasientgrupper. Dette kalles overgang fra blå resept til H-resept.

Da hverken sykehus leger eller den enkelte pasient har fotstått saken fullt ut har dette resultert i at en rekke pasienter selv har måttet betale for å få ut disse medisinene. Dette er feil. Det er helseforetakene ikke pasientene som skal dekke disse utgiftene.

Dagens Medisin har skrevet tre artikler om saken. Vi anbefaler at de av dere som har kommet opp i denne problemstillingen leser artiklene.

Kaos: Pasienter har betalt egen sykehusbehandling (2020-02-26)

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/02/26/kaos-pasienter-har-betalt-egen-sykehusbehandling/

– Denne saken kunne vært løst fra dag én (2020-02-27)

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/02/27/-denne-saken-kunne-vart-lost-fra-dag-en/

Slik skal sykehusene finne pasientene de skal betale tilbake (2020-11-20)

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/11/20/slik-leter-de-etter-pasienter/

Legg igjen en kommentar