Har du lyst til å bli likeperson i FAL?

FAL logo

Vi ønsker flere likepersoner i FAL. Vi er i dag 10 likepersoner i FAL, men ønsker å dekke et større spenn i diagnoser, geografi, alder, livssituasjon, erfaring m.m.

Her finner du dagens likepersoner i FAL:
https://autoimmunlever.no/kontakt/likepersoner-i-fal/

I denne videoen kan du se hva en likeperson er, og hva man gjør som likeperson.
https://www.youtube.com/watch?v=ODq6rs9d8O8&t=180s

Likepersonskurset vil finne sted på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag 25. november kl 13:00. Vi avslutter med en hyggelig felles middag på kvelden.

Likepersonkurs

Gi oss beskjed på e-postadressen leder@fal.link med opplysninger om deg selv, hvis du har lyst til å bli likeperson i FAL.
Vi ønsker info om bosted, alder, diagnose, evnt. tidligere erfaring som likeperson, hvorfor du har lyst til å bli likeperson, og eventuelle begrensninger (f.eks. at du ikke kan møte personlig, men gjerne tar en telefonsamtale som likeperson).

Det stilles krav om at du er medlem i FAL. Du må selv har en av diagnosene, eller er pårørende til en diagnostisert. Du må også signerer på FALs taushetserklæring for likepersoner i etterkant av kurset.

NB! Hvis du er forhindret fra å være med på fysisk likepersonskurs f.eks. pga utfordringer med helse, reisevei, e.l. vil vi også tilby likepersonskurs over zoom. Send i så fall en mail, så arrangerer vi kurs etter behov. Kurs, reise og opphold dekkes av foreningen.

Mvh Eva Vivoll (Likepersonsansvarlig) og Espen Bunæs