FilarkivFiler med søke- og sorteringsmulighet

Tittel
d) Fatigue – Espen Bunæs
1 fil(er) 163 nedlastinger
Konferanse 2018 14. april 2020
b) Rettigheter – Atle Larsen
1 fil(er) 149 nedlastinger
Konferanse 2018 14. april 2020
a) Velkommen – Line og Espen
1 fil(er) 464 nedlastinger
Konferanse 2018 13. februar 2019
i) Psykisk helse og mestring ved langvarig sykdom – Kristina Sjøberg Moberg
1 fil(er) 193 nedlastinger
Konferanse 2018 14. april 2020
c) Medisiner: Virkning og birkninger – Johannes Hov
1 fil(er) 94 nedlastinger
Konferanse 2018 14. april 2020
e) Inntrykk fra EASL – Åse Kjellmo
1 fil(er) 25 nedlastinger
Konferanse 2018 14. april 2020
2012-06-10 Pasientforening AIH – Svein-Oskar Frigstad – Lillestrøm
1 fil(er) 59 nedlastinger
Gamle konferanser for AIH 10. mars 2020
2013-06-01 Pasientforening AIH – Svein-Oskar Frigstad – Oslo
1 fil(er) 96 nedlastinger
Gamle konferanser for AIH 10. mars 2020
2014-10-18 Pasientforening AIH – Svein-Oskar Frigstad – Oslo
1 fil(er) 312 nedlastinger
Gamle konferanser for AIH 10. mars 2020
Transplantasjonskoordinator-tjenesten
1 fil(er) 30 nedlastinger
Konferanse 2013 30. april 2020
0) Foreløpig program for seminar på Rikshospitalet 8. mai 2015
1 fil(er) 11 nedlastinger
Konferanse 2015 29. april 2020
2013-06-01 Pasientforening AIH – Rettighetssenteret – Atle Larsen – Oslo
1 fil(er) 89 nedlastinger
Gamle konferanser for AIH 10. mars 2020
a) Fra pasient til forskning (Hov)
1 fil(er) 17 nedlastinger
Konferanse 2015 29. april 2020
e) Fatigue ved autoimmun leversykdom (Lannerstedt)
1 fil(er) 27 nedlastinger
Konferanse 2015 30. april 2020
Brosjyre Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) – for utskrift
1 fil(er) 16 nedlastinger
Brosjyrer og pasientveiledninger 30. april 2020
h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)
1 fil(er) 311 nedlastinger
Konferanse 2016 29. april 2020
c) PBC Primær biliær cirrhose (Boberg)
1 fil(er) 37 nedlastinger
Konferanse 2015 29. april 2020
Autoimmun hepatit kräver ofta livslång behandling
1 fil(er) 328 nedlastinger
Brosjyrer og pasientveiledninger 10. mars 2020
b) Regelverk for syke og uføre (Line Hole)
1 fil(er) 259 nedlastinger
Konferanse 2015 29. april 2020
2015-09-11a Årsmøte 2015 – saksliste
1 fil(er) 5 nedlastinger
Årsmøte 2015 30. april 2020
Vedtekter for Forening for autoimmune leversykdommer (11.09.2015)
1 fil(er) 8 nedlastinger
Styrearbeid 29. november 2019
Brosjyre Forening for autoimmune leversykdommer (FAL)
1 fil(er) 30 nedlastinger
Brosjyrer og pasientveiledninger 30. april 2020
Intercept Press Release FDA-approval
1 fil(er) 8 nedlastinger
Diverse 30. april 2020
a) Fatigue ved kronisk leversykdom – pasientrapporterte endepunkter (Svein-Oskar Frigstad)
1 fil(er) 224 nedlastinger
Konferanse 2016 29. april 2020
ICPT News 2016 8 17 POISE
1 fil(er) 6 nedlastinger
Brosjyrer og pasientveiledninger 4. april 2020
e) Autoimmun hepatitt – AIH (Svein-Oskar Frigstad)
1 fil(er) 141 nedlastinger
Konferanse 2016 29. april 2020
b) Genetikk ved PSC – og andre autoimmune sykdommer (Tom Hemming Karlsen)
1 fil(er) 166 nedlastinger
Konferanse 2016 29. april 2020
f) Primær biliær cholangitt – PBC (Kirsten Muri Boberg)
1 fil(er) 119 nedlastinger
Konferanse 2016 29. april 2020
d) Billeddiagnostiske metoder ved leversykdom (Åse Kjellmo)
1 fil(er) 299 nedlastinger
Konferanse 2016 29. april 2020
2017-09-22 Kurs i likemannsarbeidet av Bennedichte C. R. Olsen
1 fil(er) 18 nedlastinger
Styrearbeid 30. april 2020
f) AIH – Kristine Wiencke
1 fil(er) 73 nedlastinger
Konferanse 2018 14. april 2020
g) PBC – Kirsten Muri Boberg
1 fil(er) 78 nedlastinger
Konferanse 2018 8. april 2020
Primær biliær cholangitt (PBC) – Guidelines
1 fil(er) 2872 nedlastinger
Brosjyrer og pasientveiledninger 30. april 2020
Innledning FAL konferanse 2022
1 fil(er) 53 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Forskning på autoimmune leversykdommer
1 fil(er) 433 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Pasient-og-brukerombudet-FAL-konferanse-2022-Faltin
1 fil(er) 36 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
PSC-FAL-konferanse-2022-Engesaeter
1 fil(er) 53 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
PBC-pasientforening-FAL-konferanse-2022-Boberg
1 fil(er) 33 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Osteoporose-ved-autoimmune-leversykdommer-FAL-konferanse-2022-Borgen
1 fil(er) 125 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Innledning-FAL-konferanse-2022-Bunaes
1 fil(er) 75 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Forskning-pa-autoimmune-leversykdommer-FAL-konferanse-2022-J.-Hov
1 fil(er) 32 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Digital-kommunikasjon-FAL-konferanse-2022-Seljelid
1 fil(er) 56 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Autoimmun-hepatitt-FAL-konferanse-2022-Wiencke
1 fil(er) 40 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Rettigheter-FAL-konferanse-2022-Larsen
1 fil(er) 97 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Presentasjon-av-FFO-FAL-konferanse-2022-FAL-Hole.pdf
1 fil(er) 38 nedlastinger
Konferanse 2022 22. desember 2022
Årsregnskap for FAL 2022
1 fil(er) 9 nedlastinger
Årsmøte 2023 31. mars 2023
Budsjett for FAL 2023
1 fil(er) 8 nedlastinger
Årsmøte 2023 31. mars 2023
Årsberetning for FAL 2022
1 fil(er) 13 nedlastinger
Årsmøte 2023 31. mars 2023
Budsjett for FAL 2024
1 fil(er) 6 nedlastinger
Årsmøte 2024 3. april 2024
Årsregnskap for FAL 2023
1 fil(er) 6 nedlastinger
Årsmøte 2024 3. april 2024
Årsberetning for FAL 2023
1 fil(er) 8 nedlastinger
Årsmøte 2024 3. april 2024