Ål

1 innlegg

Informasjonsmøte om FFO på Ål

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Viken inviterer til et åpent møte for alle enkeltmedlemmer på Ål. Du vet kanskje ikke hvorfor du er i vår målgruppe? Kort fortalt, FFO har til sammen 84 medlemsorganisasjoner og Forening for autoimmune leversykdommer er en av disse! Vårt ønske er fortelle deg om hva FFO står for og […]