FFO

5 innlegg

Informasjonsmøte om FFO på Ål

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Viken inviterer til et åpent møte for alle enkeltmedlemmer på Ål. Du vet kanskje ikke hvorfor du er i vår målgruppe? Kort fortalt, FFO har til sammen 84 medlemsorganisasjoner og Forening for autoimmune leversykdommer er en av disse! Vårt ønske er fortelle deg om hva FFO står for og […]

Informasjonsmøte om FFO i Halden

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Viken inviterer til et åpent møte for alle enkeltmedlemmer i kommunene Rakkestad, Aremark og Halden Du vet kanskje ikke hvorfor du er i vår målgruppe? Kort fortalt, FFO har til sammen 84 medlemsorganisasjoner og Forening for autoimmune leversykdommer er en av disse! Vårt ønske er fortelle deg […]

Vi er med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Visste du at Forening mot autoimmune sykdommer er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)? Vi trenger deg lokalt! Er du opptatt av at funksjonshemmede skal få tilgang til arbeidslivet? Synes du det er viktig at skolen der du bor er tilgjengelig for alle, at kulturtilbud skal ha tegnspråktolk og lokaler der […]

h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet
Info om arbeidsavklaring og uføretrygd
Foredrag holdt av Juridisk rådgiver Atle Larsen, Rettighetssenteret (FFO) – LHL