FFO

3 innlegg

Vi er med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Visste du at Forening mot autoimmune sykdommer er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)? Vi trenger deg lokalt! Er du opptatt av at funksjonshemmede skal få tilgang til arbeidslivet? Synes du det er viktig at skolen der du bor er tilgjengelig for alle, at kulturtilbud skal ha tegnspråktolk og lokaler der […]

h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet
Info om arbeidsavklaring og uføretrygd
Foredrag holdt av Juridisk rådgiver Atle Larsen, Rettighetssenteret (FFO) – LHL