PSC Patients Europe

1 innlegg

PSC Patients Europe

PSC Patients Europe er en pasientorganisasjon som forsøker å dekke hele Europa og som forsøker å være et tillegg til de nasjonale organisasjonene. FAL er en av disse nasjonale organisasjonene som samarbeider med PSC Patients Europe. Organisasjonen har egen side på Facebook: https://www.facebook.com/PSCPatientsEurope. FAL oppfordrer alle som er på Facebook […]