Organisasjoner

3 innlegg

Informasjon om organisasjoner eller foreninger som FAL samarbeider med eller på annen måte ønsker å informere om.

Forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd

Forskningsprosjektet «EUROSHIP» ønsker å utforske hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.  

PSC Patients Europe

PSC Patients Europe er en pasientorganisasjon som forsøker å dekke hele Europa og som forsøker å være et tillegg til de nasjonale organisasjonene. FAL er en av disse nasjonale organisasjonene som samarbeider med PSC Patients Europe. Organisasjonen har egen side på Facebook: https://www.facebook.com/PSCPatientsEurope. FAL oppfordrer alle som er på Facebook […]

NORIN (Norwegian Inflammation Network)

NORIN (Norwegian Inflammation Network) har nå fått sitt eget nettsted: http://norinnetwork.no/ NORIN er en møteplass for aktører som er interessert i forskning, innovasjon og kunnskapsformidling. NORIN er en innovasjonsklynge som skal samle forsknings- og utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner. Klyngen skal tjene som møteplass for aktører innen til forskning, innovasjon og […]