Spørsmål om ytelser og NAV

Med covid-19 (koronavirus) er det mange som har fått snudd hverdagen opp ned. Mange er blitt permiterte og noen står i fare for å miste jobben. Andre har kanskje bakenforliggende sykdommer som gjør at de må ta spesielle hensyn både med hensyn til arbeidsmengde, arbeidstype og tilrettelegging for arbeid.

Det er mye usikkerhet, men det er viktig å huske på at du har rettigheter i forhold til arbeidsgiver, NAV har en rekke ytelsesordninger og annen hjelp.

Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). En av de tiltakene som FFO tilbyr er Rettighetssenteret.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har en egen side om korona-pandemien der du kanskje kan finne informasjon som er til hjelp for deg.

Korona-informasjon fra FFO

Rettighetssenteret

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.
De består av jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senterets har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Rettighetssenteret vil forsøke å besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post.

Du kan sende melding til Rettighetssenteret via følgende lenke. Der finner du også «Jungelhåndboka» og annen informasjon som kan guide deg gjennom lover og rettigheter.

 

Foredrag om rettigheter

Jurist Atle Larsen fra FFOs Rettighetssenter har holdt foredrag på flere av konferansene i vår forening. Kanskje finner du noe informasjon fra foredraget som ble holdt på Rikshospitalet i 2018, som kan være til nytte?

Legg igjen en kommentar