Rettighetssenteret

3 innlegg

h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet
Info om arbeidsavklaring og uføretrygd
Foredrag holdt av Juridisk rådgiver Atle Larsen, Rettighetssenteret (FFO) – LHL