En autoimmun sykdom kommer sjeldent alene

Autoimmune sykdommer er en stor gruppe med mange forskjellige tilstander. En læresetning har vært at en autoimmun sykdom sjeldent kommer alene. Det betyr ikke at man alltid får flere autoimmune sykdommer når man har en.

Autoimmune sykdommer i sammenheng
Lederen i FAL i samtale med professor Johannes Hov, Rikshospitalet

Kanskje en av fire PSC-pasienter har også en annen autoimmun tilstand. Vi har undersøkt hvilke gener som gjør at man kan være mer sårbar for autoimmun leversykdom. Vi ser at disse genene overlapper ofte med gener som gir risiko for andre autoimmune sykdommer. Et lite element er derfor en sårbarhet for immunologisk sykdom som er dels genetisk bestemt. Akkurat hva man får og hvorfor er mye mer uklart.

Les mer under
https://autoimmunlever.no/digital-informasjon/

Legg igjen en kommentar