Digital informasjon

1 innlegg

Digital informasjon. YouTube etc.

En autoimmun sykdom kommer sjeldent alene

En autoimmun sykdom kommer sjeldent alene

Autoimmune sykdommer er en stor gruppe med mange forskjellige tilstander. En læresetning har vært at en autoimmun sykdom sjeldent kommer alene. Det betyr ikke at man alltid får flere autoimmune sykdommer når man har en.