folketrygdloven

1 innlegg

Dekning av tannlegeutgifter

Dekning av tannlegeutgifter Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling for visse diagnoser og tilstander. Det er en egen liste for sjeldne medisinske tilstander som gir rett til dekning av tannlegeutgifter. Autoimmun leversykdom står ikke på denne listen. I tillegg til gruppen med sjeldne medisinske tilstander er det 14 andre stønadsgrunnlag i […]