NAV

3 innlegg

Rettigheter for barn, unge og foreldre

Rettigheter for barn, unge og foreldre Rettigheter som ung Inntak til høyere utdanning Utgangspunktet er at alle som søker opptak til høyere utdanning må oppfylle de opptakskravene som gjelder for den aktuelle utdanningen. Det betyr minimum fullført og bestått videregående skole med generell studiekompetanse. Så finnes det noen unntak. Er […]

b) Regelverk for syke og uføre (Line Hole)

Konferanse 08.05.2015 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Regelverk for syke og uføre. Reformer, alderspensjon, uførepensjon og skatteregler. Foredrag holdt av Line Hole, styremedlem i FAL og konferanseansvarlig.

b) Rettigheter – Atle Larsen

Rettigheter- Juridisk rådgiver Atle Larsen Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) Rikshospitalet, Store auditorium, B2.1003, kl 09:45 – 10:45