forskning

1 innlegg

Forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd

Forskningsprosjektet «EUROSHIP» ønsker å utforske hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.