konferanse

25 innlegg

Store auditorium på Rikshospitalet

FAL-konferanser 2020 avlyst

På grunn av Corona-viruset ser vi oss dessverre denne gangen nødt til å avlyse både ungdomskonferansen 23. april og hovedkonferansen 8. mai.
Vi er en utsatt gruppe, og etter samtaler i styret basert på de siste dagers nyheter, samt rådføring med leger har vi blitt enige om at risikoen vil være for stor for mange av våre medlemmer.
Vi synes dette er fryktelig leit. Imidlertid tenker vi å gjennomføre en ny konferanse våren 2021, og den skal selvfølgelig bli den beste konferansen noensinne.