konferanse

24 innlegg

Store auditorium på Rikshospitalet

Vi planlegger en ny konferanse

Vi vet hvor vanskelig disse tidene har vært og fortsatt er for mange av våre medlemmer. Konferansen i 2020 ble avlyst, og vi ser heller ikke at det er mulig å planlegge noe for 2021. Vi jobber med å få ut mer info digitalt. I tillegg er det med stor […]

Store auditorium på Rikshospitalet

FAL-konferanser 2020 avlyst

På grunn av Corona-viruset ser vi oss dessverre denne gangen nødt til å avlyse både ungdomskonferansen 23. april og hovedkonferansen 8. mai.
Vi er en utsatt gruppe, og etter samtaler i styret basert på de siste dagers nyheter, samt rådføring med leger har vi blitt enige om at risikoen vil være for stor for mange av våre medlemmer.
Vi synes dette er fryktelig leit. Imidlertid tenker vi å gjennomføre en ny konferanse våren 2021, og den skal selvfølgelig bli den beste konferansen noensinne.

g) PBC – Kirsten Muri Boberg

Primær biliær cholangitt – PBC – Kirsten Muri Boberg Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) Rikshospitalet, Blått auditorium, underetasje B1, kl 13:30 – 14:15

f) AIH – Kristine Wiencke

Autoimmun hepatitt – AIH – Kristine Wiencke Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) Rikshospitalet, Grønt auditorium, underetasje B1, kl 13:30 – 14:15

b) Regelverk for syke og uføre (Line Hole)

Konferanse 08.05.2015 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Regelverk for syke og uføre. Reformer, alderspensjon, uførepensjon og skatteregler. Foredrag holdt av Line Hole, styremedlem i FAL og konferanseansvarlig.