NORIN

1 innlegg

NORIN (Norwegian Inflammation Network)

NORIN (Norwegian Inflammation Network) har nå fått sitt eget nettsted: http://norinnetwork.no/ NORIN er en møteplass for aktører som er interessert i forskning, innovasjon og kunnskapsformidling. NORIN er en innovasjonsklynge som skal samle forsknings- og utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner. Klyngen skal tjene som møteplass for aktører innen til forskning, innovasjon og […]